wiezijnwij 01Wij zijn een groep van mensen die allemaal dezelfde hobby delen: we brengen een stukje ''natte'' natuur onder in ons huis of tuin. Daarnaast vinden we het leuk om met elkaar ideen uit te wisselen en van elkaar te leren.

De vereniging is opgericht 9 november 1926. Haar naam is is afgeleid van Antoni van Leeuwenhoek (1632-1723), vader van de microbiologie, natuurvorser en uitvinder van de microscoop. Ze is aangesloten bij de Nederlandse Bond Aqua Terra.

Wat bieden wij onze leden ?

  • Maandelijks ontvangen onze leden het landelijke tijdschrift "Het Aquarium", uitgegeven door de NBAT boordevol informatie over vissen, planten en vijvers.
  • Vier keer per jaar organiseren we in "Het duurzaamheidscentrum Assen" in Assen een hobbyavond met een gevarieerd programma. Bv. een lezing over bepaalde vissen of planten, voorlichting over nieuwe ontwikkelingen binnen onze hobby, een verloting en het uitwisselen van ervaringen met onze planten en dieren.
  • Tijdens deze hobbyavonden is er gelegenheid om meegebracht aquariumwater door onze eigen analist te laten testen.
  • Regelmatig zijn er excursies naar landelijke aquariummanifestaties, gerenommeerde winkels, kwekers, andere liefhebbers of een ''goeie vlooiensloot''.
  • Zowel beginnende als gevorderde leden geven we advies op maat en bieden we hulp bij problemen.